بازار بیمه

رشد 44 درصدی درآمد حق بیمه های صادره بیمه پاسارگاد

توفیق اقتصادی :بررسی عملکرد بیمه گری پاسارگاد نشان می دهد رشد درآمد حق بیمه های صادره در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ۱۴۰۱ بیش از بر ۴۴ درصد افزایش یافته است .
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی  بنا بر این گزارش ، در سال مالی 1402 شرکت بیمه پاسارگاد در بیمه آتش سوزی ۵۳ درصد، بدنه اتومبیل 48 درصد، ثالث 45 درصد، باربری22درصد، حادثه و درمان 114 درصد، مهندسی و ریسک های متنوع 88درصد، مسئولیت 66 درصد، عمر 58 درصد، عمر و تامین آتیه 27 درصد و قبولی اتکایی 96درصد رشد درآمد را داشته است .
این شرکت بزرگ بیمه ای در سال مالی 1402 موفق شد در مجموع بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری را ثبت کند. این رقم در مقایسه با 20 هزار میلیارد تومان در مدت مشابه سال 1401، حدود 20 درصد رشد داشته است که درآمد حاصل از این سرمایه گذاری ها با افزایش حدود 60 درصد از 2.4همت سال 1401 به حدود 3.9همت  در دوره مالی  1402رسیده است.
براساس این گزارش ؛ برای بیمه پاسارگاد در سال 1402ذخیره خسارت معوق، مبلغ 9838میلیارد ریال، ذخیره ریسک های منقضی نشده بلند مدت مبلغ 3236میلیارد ریال، ذخیره حق بیمه عاید نشده 32867 میلیارد ریال، ذخیره ریاضی بیمه عمر 227419 میلیارد ریال وسایر ذخایر فنی هم 14445 میلیارد ریال بودند که در نهایت رشدی نزدیک به 40درصدی داشتند.
بیمه پاسارگاد بر اساس دستورالعمل بیمه مرکزی توانست با سرمایه گذاری از چندین محل مناسب مانند بیمه عمر و همچنین ذخایر رشد قابل توجهی را در سرمایه گذاری کسب کند که در نهایت سود خالص 25هزار و 329 میلیارد ریالی برای این شرکت محقق شد.
در سال جاری هم این رویه ادامه داشته و سرمایه گذاری های بلندمدت شرکت به سودآوری مثبتی می انجامد. در اردیبهشت 1403 این شرکت بالغ بر 73هزار میلیارد ریال حق بیمه عمر وزندگی صادر کرده است که خسارت آن حدود 15هزار میلیارد ریال بود و بر اساس تجارب گذشته بیمه پاسارگاد می توان گفت که این حق بیمه تولیدی در بخش سرمایه گذاری های مفید مصرف خواهد شد.
در مجموع می توان گفت که بیمه پاسارگاد با تمرکز بر درآمد با کیفیت و سرمایه گذاری های مدیریت شده و بدون ریسک توانسته شرایط قابل قبولی از عملکرد شرکت ارائه کند که پیش بینی می‌شود که شرکت بیمه پاسارگاد برای سال ۱۴۰۳ رشد ۴۰ درصدی نسبت به حق بیمه سال گذشته را تجربه کند که بخشی از آن مربوط به عملیات اصلی شرکت و بخش دیگر آن مربوط به تاکید بر بیمه های تکمیلی و بازنشستگی و طرح جامع منازل مسکونی خواهد بود.

نوشته های مرتبط