صنعت بازرگانی

رتبه چهارم پتروشیمی ارومیه در صنعت پتروشیمی

توفیق اقتصادی:پتروشیمی ارومیه رتبه چهارم شرکت های صنعت پتروشیمی در افزایش میزان تولید در اسفندماه سال ۱۴۰۲ را به خود اختصاص داد.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، بررسی عملکرد ماهانه شرکت‌های پتروشیمی خبر از آن می‌دهد که مجموع درآمد ۲۱ پتروشیمی بورسی در اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه گذشته آن یعنی بهمن حدود ۹ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱ بیشتر از ۳۴ درصد افزایش داشته است. همچنین باید گفت ۱۷ پتروشیمی در این دوره موفق به افزایش درآمد حاصل از فروش خود نسبت به اسفند ۱۴۰۱ شده‌اند.

شرکت پتروشمی ارومیه نیز در ادامه مسیر رو به رشد خود، در بین بیشترین افزایش میزان تولید شرکت‌های پتروشیمی قرار گرفته و نزدیک به ۲۰ درصد افزایش تولید داشته است

نوشته های مرتبط