بازار بیمه

رئیس‌کل بیمه مرکزی: سال گذشته شاخص های عملکردی بیمه سرشار از رشد بود

توفیق اقتصادی:رئیس‌کل بیمه مرکزی از رشد ۹.۷ درصدی سرانه تعداد بیمه‌نامه در کشور خبر داد و گفت: سهم بخش غیردولتی از بازار بیمه‌ کشور ۷۹.۲ درصد بود که ۴.۴ درصد رشد کرده است و میزان انحصار دولت در صنعت بیمه ۱۳.۱ درصد کاهش یافته است.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، مجید بهزادپور، رئیس کل بیمه مرکزی امروز در نشست خبری ‌‌به مناسبت پنجاه و دومین سال تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت:‌ تعداد شرکت‌های بیمه‌ای در سال گذشته معادل 11.5 درصد رشد کرد.
رئیس‌کل‌ بیمه مرکزی اظهار داشت: ما سال‌ گذشته سال بیمه‌ای موفقی داشتیم، شاخص های عملکردی ما سرشار از رشد بود و با هدف سند تحول بیمه به برخی از آن اشاره خواهیم کرد.
وی افزود: ‌البته شرکت‌ها به صورت تخصصی و در رشته‌های تخصصی فعالیت می‌کنند، همچنین تعداد فعالان شاغل به‌طور مستقیم در صنعت بیمه حدود 127 هزار نفر هستند که رشد 5 درصدی دارند.
بهزاد‌پور گفت: سهم بخش غیردولتی از بازار بیمه‌ 79.2 درصد بود که 4.4 درصد رشد کرده است، اما میزان انحصار دولت در صنعت بیمه 13.1 درصد کاهش یافته است که نشان از حرکت به سمت توسعه فعالیت بخش خصوصی دارد.
به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی؛ سهم بیمه‌های اشخاص در پرتفوی صنعت بیمه 6.6 درصد افزایش یافت، تعداد افراد تحت پوشش بیمه درمان به 17 درصد رسید و خدمات بیمه درمان به 20 میلیون نفر افزایش یافته است، در بخش بیمه زندگی 30 میلیون نفر تحت پوشش بیمه زندگی قرار گرفتند که از 7 درصد رشد برخوردار شده است.
وی همچنین در زمینه بیمه حوادث گفت: 36 میلیون نفر تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند که نسبت به سال قبل از رشد 5 درصدی برخوردار‌ است و افراد تحت پوشش بیمه‌های اشخاص، حوادث و بیمه زندگی از رشدی معادل 53.2 درصد برخوردار شده است.
بهزاد‌پور اظهار داشت: صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان‌ از سال 99 کارش را شروع کرد، در سال گذشته شکل گرفت و تعداد 26.5 میلیون واحد مسکونی شهری و روستایی در کشور تحت پوشش بیمه حوادث طبیعی ساختمان قرار گرفتند؛ برآورد ما این است که کل واحدهای مسکونی به 30 میلیون واحد می‌رسد، در گذشته چنین بیمه‌نامه‌ای نبوده و از سال قبل از طریق دریافت حق بیمه با قبض برق، شروع است.
رئیس‌کل بیمه مرکزی در مورد سرانه تعداد بیمه‌نامه‌ها گفت: در حال حاضر 74.1 میلیون فقره بیمه نامه در کشور صادر شده و سرانه بیمه‌نامه در کشور از رشد 9.7 درصد برخوردار شده است.
وی افزود: بحث ضریب نفوذ بیمه که مرتبط با رشد اقتصاد است، عامل اصلی متغیر صنعت بیمه است.
رئیس‌کل‌ بیمه مرکزی تاکید کرد:‌ از دیگر شاخص‌های رشد بیمه‌ای در سال جاری‌ می‌توان به چند مورد اشاره کرد، از جمله اینکه ‌‌تعداد افراد تحت پوشش بیمه به ۳۶ میلیون رسید‌ که درواقع ۵ درصد در سال جاری رشد داشت‌، تعداد بیمه نامه‌های اشخاص هم ۵۳ درصد رشد داشته است.
بهزاد‌پور ادامه داد: ارائه آمار بیمه به صورت الکترونیک ۳۹ درصد در سال گذشته رشد داشت.
‌رئیس‌کل بیمه مرکزی گفت: از آنجا‌ که صنعت بیمه یک صنعت جهانی است و ما به خاطر تحریم‌ها، همه ریسک‌های بین‌المللی را به جان خریده‌ایم، برای تبادل‌ با کشور‌های مختلف از جمله کشور‌های همسایه، یکی از موضوعاتی که در حوزه مذاکرات اخیر در دستور کار قرار گرفت، بحث بیمه و ‌برقراری مجدد تفاهم‌های بین‌المللی فعال با دیگر کشور‌ها است.
وی گفت: موضوعات دیگر از جمله رشد آموزش‌ها و تربیت نیروی انسانی را در دستور کار قرار داده‌‌ایم و بخش زیادی از سرمایه گذاری‌های موجود را به این بخش اختصاص داده‌ایم.

نوشته های مرتبط