بازار پول

دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک کارآفرین

توفیق اقتصادی:مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک کارآفرین در روز ۱۹ تیر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

بانک کارآفرین(شرکت سهامی عام)

شماره ثبت : ۱۵۷۹۱۵

شناسه ملی : ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

بدینوسیله به استحضار کلیه صاحبان محترم سهام می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک کارآفرین در ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ در محل مرکز همایش های بین المللی هتل ارم واقع در بزرگراه شهید حقانی، بعد از کتابخانه ملی، جنب روگذر شهید همت غرب، هتل بزرگ ارم برگزار می گردد.

از کلیه صاحبان سهام محترم حقیقی و حقوقی یا نمایندگان ایشان با ارائه اصل معرفی نامه معتبر به همراه کارت ملی (و مدارک مثبته موید سمت نمایندگی) دعوت به عمل می آید؛ همچنین ضروری است مستندات موید نمایندگی، وکالت، ولایت و یا قیمومت را حداقل سه روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی به اداره سهام در قبال اخذ رسید تحویل شود.

پخش زنده جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام از طریق سایت www.karafarinbank.ir در دسترس می باشد؛ لذا سهامداران محترم می توانند پرسش های خود را در زمان پرسش و پاسخ در مجمع مطرح نمایند تا نسبت به پاسخگویی به ایشان مطابق با ضوابط مجامع اقدام گردد.

دستور جلسه:

– استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به۲۹ اسفند ۱۴۰۲.

– تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و اتخاذ تصمیم نسبت به میزان سود تقسیمی.

– تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۲.

– تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره و کمیته ها برای سال مالی ۱۴۰۳ .

– انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت .

– انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل اصلی و علی البدل برای سال مالی۱۴۰۳ و تصویب حق الزحمه حسابرس و بازرس .

– انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره.

– اتخاذ تصمیم درباره سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیات مدیره بانک کارآفرین (شرکت سهامی عام)

نوشته های مرتبط