بازار سرمایه

دستورالعمل جدید انتشار اوراق رتبۀ اعتباری و بدون استفاده از ضامن

توفیق اقتصادی:مرتضی چشان گفت: هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای تسهیل، تسریع و کاهش هزینه‌های تامین مالی شرکت‌ها، دستورالعمل جدید انتشار اوراق را در تاریخ ۱۶/۰۵/۱۴۰۲ تصویب و ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، مرتضی چشان رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با سنا، در رابطه با دستورالعمل جدید انتشار اوراق بهادار بدهی با استفاده از رتبه اعتبار، اظهار کرد : هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای تسهیل، تسریع و کاهش هزینه‌های تامین مالی شرکت‌ها، دستورالعمل جدید انتشار اوراق با استفاده از رتبۀ اعتباری و بدون استفاده از ضامن را در تاریخ ١٤٠٢/٥/١٦ تصویب و ابلاغ کرد، با تصویب دستورالعمل جدید، کلیۀ مقررات قبلی در این خصوص ملغی شد.
وی افزود: از جمله تغییرات مثبت دستورالعمل جدید نسبت به ضوابط قبلی، افزایش سقف تامین مالی شرکتها بدون استفاده از رکن ضامن و همچنین اعطای تخفیف بیشتر در حجم وثایق مورد نیاز در حالتی که جهت تضمین اوراق از وثایق استفاده می‌گردد، است.
رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه بیان کرد: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران در صورت اخذ رتبه اعتباری BBBˉ به بالا از موسسات رتبه‌بندی دارای مجوز فعالیت، مجاز به تأمین مالی بدون استفاده از رکن ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری اخذ شده خواهند بود.
چشان همچنین گفت سایر شرکت‌هایی که از توثیق جهت تضمین اوراق استفاده خواهند کرد، بر اساس دستورالعمل جدید، ملزم به ارائه گزارش رتبه‌بندی بانی خواهند بود و در صورتیکه رتبه اعتباری کسب شده BBBˉ به بالا باشد به تناسب رتبه خود، مشمول تخفیف در وثایق موردنیاز (شامل ارزش اصل و فرع اوراق) خواهند بود.
وی در ادامه افزود: موسسات رتبه‌بندی در گزارش رتبه‌بندی خود باتوجه به وضعیت مالی و نقدینگی متقاضی، ملزم به اظهار نظر در خصوص توانایی متقاضی تامین مالی در پرداخت اصل و فرع اوراق در سررسید مقرر هستند.
رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: متقاضیان انتشار اوراق بدهی، در صورت عدم اقدام به رتبه‌بندی توسط مؤسسات رتبه‌بندی دارای مجوز فعالیت، مطابق مقررات مربوطه ملزم به استفاده از رکن ضامن جهت انتشار اوراق بدهی خواهند بود.

نوشته های مرتبط