بازار پول

در آستانه ۹۰ سالگی بانک کشاورزی ;رد پای شاعر نامی در بانک کشاورزی وپیشه و هنر ایران

توفیق اقتصادی:در سال ۱۳۱۸ دولت وقت دوباره لازم دید که تغییراتی قانونی با تسهیلات بیشتر برای تأمین نیازهای کشاورزان جامعه ایجاد کند، حاصل آنکه منابع مالی بانک تقویت شد، اساسنامه بانک فلاحتی و صنعتی تغییر یافت و از آن پس «بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران» نامیده شد. توجه به پیشه و هنر از دیرباز در ساختار بانک کشاورزی وجود داشته و بی سبب نیست که امروز نام بانک کشاورزی که از دیرباز خواستگاه پیشه و هنر بوده مزین به نام شاعر نامی ایران استاد شهریار است.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی،محمدحسین بهجت تبریزی، متخلص به شهریار،کارمند بانک کشاورزی بود و به تبریز هم که برگشت، به شعبه بانک کشاورزی تبریز منتقل شد. زندگی‌اش وضع چندان مناسبی نداشت و علاوه بر خانواده خودش، کفیل عده‌ای بی بضاعت هم بود که همه از همان حقوق بانک تأمین می‌شد.
 سال‌های آخر را هم بانک به خاطر بیماری‌اش به او  تخفیف داد و نادیده گرفت و بازنشسته‌اش کرد، اما هنوز هم او برای جبران کسری خدمتش به بانک می‌رفت و غالبا هم به این خاطر که هم حسابدار بود و هم خطش زیبا بود، دفتر روزنامه را او می‌نوشت و اگر هنوز هم آن دفتر روزنامه بانک کشاورزی شعبه تبریز موجود باشد، می‌توان آن را اثری باارزش دانست. در تبلیغ‌های این روزهای بانک کشاورزی، بیتی از شهریار را می‌خوانیم که فقط به پاس نمک‌شناسی او بوده: «شکر دارم که اگر خدمت بانکی کردم … خدمت من همه در بانک کشاورزی بود»

نوشته های مرتبط