اقتصاد کلان

دریافتی حقوق کارگران مجرد و متاهل چقدر است؟

توفیق اقتصادی: در سال ۱۴۰۳ حداقل دریافتی کارگان مجرد و متاهل با تعداد فرزندان اعلام شده است.​​​​​​​جزییات دریافتی را به تفکیک می توانید مشاهده کنید.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، در سال ۱۴۰۳ حداقل دریافتی ماهانه کارگان متاهل با یک فرزند ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان است.

نوشته های مرتبط