بازار پول

درآمد کدام بانک‌ها از محل کارمزد بیشتر بوده؟

توفیق اقتصادی: براساس گزارش ها ۱۱ ماهه نخست امسال درآمد بانک‌ها از محل کارمزد خدمات در سال جاری با افزایش قابل توجهی همراه شده است.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان ۲۹ بانک کشور تنها ۱۵ بانک‌ پاسارگاد، ملت، اقتصاد نوین، پست بانک ایران، صادرات، کارآفرین، سینا، دی، خاورمیانه، سامان، پارسیان، موسسه اعتباری ملل، گردشگری، رسالت و تجارت نسبت به انتشار گزارش عملکرد ماهانه خود در بهمن ماه امسال اقدام کرده‌اند (بجز بانک رسالت که آخرین گزارش آن مربوط به ابان ماه است) و آمار مربوط به این بانک‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بر اساس این گزارش درآمد ۱۵ بانک مورد اشاره از محل کارمزد طی ۱۱ ماهه نخست امسال به بیش از ۴۹ همت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۱.۵ درصد افزایش داشته است.
اواسط اردیبهشت امسال بود که بانک مرکزی اعلام کرد با توجه به تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله و بررسی‌های به‌عمل آمده، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را مورد بازنگری و به‌روزرسانی داده و میزان کارمزد خدمات بانکی را افزایش داد.
بانک های پیشتاز در سودآوری از کارمزدها
طبق گزارش اکوایران، بررسی آخرین گزارش عملکرد این بانک‌ها نشان می‌دهد در ۱۱ ماهه نخست امسال معادل ۴۹ هزار و ۸۵۵ میلیارد تومان درآمد کارمزدی نصیب ۱۵ بانک شده است.
در میان بانک‌ها مورد بررسی بیشترین درآمد کارمزدی مربوط به بانک تجارت بوده، به طوری که این بانک طی ۱۱ ماهه نخست امسال حدود ۱۲.۳ همت درآمد از کانال ارایه خدمات و دریافت کارمزد کسب کرده است.
نکته قابل توجه این است که درآمدی که بانک تجارت طی دوره مورد اشاره از محل کارمزد داشته از میزان درآمد این بانک از محل اوراق بدهی، سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری هم بیشتر بوده است.
کارشناسان حوزه بانکی از کارمزد به عنوان یک درآمد پایدار و مفید نام برده و معتقدند که تمرکز بانک‌ها باید در این زمینه در جهت کسب درآمد افزایش یابد.
بعد از بانک تجارت، بانک‌های ملت و صادرات بیشترین درآمد کارمزدی را در ۱۱ ماهه ابتدایی امسال داشته‌اند. طی دوره مورد اشاره درآمد کارمزدی بانک ملت معادل ۱۱.۵ همت و برای بانک صادرات نیز بیش از ۶ همت بوده است.
همچنین در میان بانک‌ها مورد بررسی بانکی که در ۱۱ ماهه نخست امسال کمترین درآمد را از محل کارمزد داشته، بانک دی بوده است؛ این بانک حدود ۲۴۲ میلیارد تومان از محل کارمزدهای دریافتی، درآمد کسب کرده‌ است.

نوشته های مرتبط