اقتصاد کلان

دخل و خرج مردم چگونه می گذرد؟

توفیق اقتصادی: وزارت کار و امور اجتماعی جزئیاتی از دخل و خرج خانوارهای شهری ایرانی را منتشر و اعلام کرد: بالاترین میزان درآمد در بین ۱۲گروه شغلی در سال گذشته به گروه مدیران عالی‌رتبه اختصاص دارد و کمترین میزان درآمد را گروه‌هایی چون کارگران ساده دارند.
به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی، میانگین درآمد خالص یک خانوار شهری ایرانی در سالی که گذشت ۱۶۶میلیون و ۶۶۱هزار و ۱۰۰تومان و میانگین هزینه خالص هم ۱۳۷میلیون و ۱۴۶هزار تومان بوده که بیانگر تراز مثبت ۲۲درصدی است.
این گزارش می‌افزاید: پس از مدیران عالی‌رتبه و ارشد بیشترین درآمد به متخصصان علمی و فنی، تکنیسین‌ها و دستیاران آنها و کارمندان اداری و دفتری اختصاص دارد و کارگران خدماتی و فروشندگان کالاها و خدمات، کارگران ماهر شاغل در بخش کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری در مرحله بعد قرار می‌گیرند.
در رتبه هشتم صنعتگران و کارگران شاغل صنعتی جای گرفته‌اند و پس از آنها متخصصان و مونتاژکاران ماشین‌آلات و رانندگان وسیله نقلیه در رتبه دهم جای گرفته‌اند و کارگران ساده، سایر مشاغل اظهارنشده و افراد غیرشاغل رتبه‌های بعدی را به‌خود اختصاص داده‌اند.
سالنامه آماری وزارت کار نشان می‌دهد خالص درآمد یک خانوار فقیر در دهک اول طی سال گذشته ۴۲میلیون و ۴۴۳هزار تومان بوده درحالی‌که خالص درآمد یک خانواده ثروتمند در دهک دهم ۴۲۴میلیون و ۶۲۲هزار و ۱۰۰تومان برآورد شده است که این میزان شکاف درآمدی قابل توجه است.
به نوشته همشهری، نکته مهم اینکه دهک‌های درآمدی هفتم تا دهم از نظر میزان درآمد بالاتر از میانگین کشوری قرار دارند و دهک اول یا فقیر جامعه بیش از دخلش، خرج دارد.
این گزارش همچنین فاش می‌سازد بالاترین میزان درآمد خالص خانوار بر حسب وضع شغلی در سال گذشته به خانوارهای شهری کارفرمایی و پس از آن کارکنان مستقل اختصاص دارد و در رتبه بعدی هم افراد مزدبگیر و حقوق‌بگیر عمومی، تعاونی و پس از آنها حقوق‌بگیران بخش خصوصی جای گرفته‌اند و کمترین میزان درآمد به کارکنان فامیلی بدون مزد مشخص و افراد غیرشاغل اختصاص داشته است.

 

نوشته های مرتبط