صنعت بازرگانی

حمایت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک از تولید کنندگان

توفیق اقتصادی: مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: با تصویب هیات وزیران و در راستای حمایت از صنایع کوچک و تسهیل فرآیند ارائه خدمات صندوق به متقاضیان، پوشش ضمانت‌نامه‌های اعتباری صندوق از ۷۰ به ۱۰۰ درصد اصل تسهیلات افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: با تصویب هیات وزیران و در راستای حمایت از صنایع کوچک و تسهیل فرآیند ارائه خدمات صندوق به متقاضیان، پوشش ضمانت‌نامه‌های اعتباری صندوق از ۷۰ به ۱۰۰ درصد اصل تسهیلات افزایش یافت.
محمدحسین مقیسه بیان کرد: بر اساس ماده ۵ اساسنامه، مصوب سال ۱۳۸۴ هیات وزیران، ضمانت‌نامه‌های صادره تا کنون صرفاً ۷۰ درصد اصل و سود تسهیلات اعطایی نظام بانکی را تضمین می‌کرده است که با اصلاح این بند اساسنامه، صندوق از این پس می‌تواند ۱۰۰ اصل و سود تسهیلات اعطایی به صنایع کوچک را نزد نظام مالی و اعتباری کشور تضمین کند.
وی افزود: صدور ضمانت‌نامه‌های اعتباری به مبلغ ۵ میلیارد تومان با پوشش ۷۰ درصدی، چالش‌هایی را برای واحدهای صنعتی، و همچنین نظام بانکی ایجاد کرده بود که با افزایش پوشش به۱۰۰درصد، مسیر تامین مالی از طریق ضمانت‌نامه‌های اعتباری صندوق، برای تولیدکنندگان مشمول تعریف صنایع کوچک کوتاه‌تر و آسان‌تر شده است. حذف مسیرها و فرآیندهای موازی در صندوق و بانک به‌ویژه در بخش‌های تشکیل پرونده، ارزیابی و وثیقه‌سپاری زمان انتظار را برای مشتریان کوتاه و دریافت تسهیلات را آسان‌تر از گذشته کرده است.
اصلاحیه مذکور در اساسنامه به پیشنهاد هیات مدیره، تصویب مجمع عمومی صندوق و تایید نهایی هیات وزیران در راستای حمایت از صنایع کوچک و کمک به رفع موانع تولید ایشان در سالی که مزین به شعار مهار تورم، رشد تولید است انجام پذیرفته است.

نوشته های مرتبط