دسته بندی نشده بازار سرمایه زوم

انتظارات بازار سرمایه از دولت چهاردهم

توفیق اقتصادی:مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده مجلس دوازدهم بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه راهکارهای قابل توجهی به منظور رفع موانع و مشکلات اقتصادی و همچنین حمایت از بازار سرمایه تهیه و تدوین شده است.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، مهرداد بائوج لاهوتی، با اشاره به انتظارات بازار سرمایه از دولت چهاردهم به سنا، در برنامه هفتم توسعه راهکارهای قابل توجهی به منظور رفع موانع و مشکلات اقتصادی و همچنین حمایت از بازار سرمایه تهیه و تدوین شده اما برای دستیابی به رشد ۸ درصدی نیازمند تقویت بُعد نظارتی در بخش اقتصاد و همچنین کاهش ناترازی‌ها به خصوص در بخش انرژی هستیم.

ناترازی، مشکل جدی صنایع

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به اینکه ناترازی و قطع برق صنایع، سالیانه بین ۶ تا ۷ میلیارد دلار خسارت به صنایع وارد می‌کند، اظهار داشت: ناترازی مشکل جدی صنعت برق است که با شروع موج گرما افزایش یافته و موجب قطعی برق صنایع و زمینگیر کردن صنعت می‌شود.

لاهوتی در ادامه اظهار داشت: برق و گاز به عنوان دو مولفه انرژی تاثیر بسیار زیادی بر میزان بهره‌وری صنایع و ارزش افزوده آن‌ها دارد. بنابراین، محدودیت‌ در دسترسی به این انرژی، چالش‌هایی را برای صنایع ایجاد و صاحبان صنایع را با مشکلات مربوط به تامین گاز یا برق در فصول خاصی از سال مواجه می‌کند و در نتیجه تاثیر منفی بر میزان بهره‌وری، تولید و اشتغال می‌گذارد.

نرخ بهره بالا و کاهش تولید ناخالص داخلی

نماینده دوره دوازدهم مجلس با اشاره به با ناترازی بانک‌ها نیز تصریح کرد: رفع ناترازی بانک‌ها از دیگر موضوعاتی است که می‌بایست اقدام مهم دولت چهاردهم باشد.

لاهوتی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ بهره باعث کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش رشد اقتصادی می‌شود، گفت: از دیگر انتظارات بازار سرمایه در دولت چهاردهم، کاهش نرخ بهره است چرا که افزایش این نرخ تبعات منفی برای بازار سرمایه داشته و موجب کاهش ارزش سهام و دیگر اوراق بهادار می‌شود.

تحقق رشد ۸ درصدی در دولت چهاردهم

نماینده مردم لنگرود در ادامه درباره اولویت دیگر دولت چهاردهم گفت: دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد از جمله مواردی است که با تعامل دوبت و مجلس و حمایت از بازار سرمایه محقق می‌شود.

وی، کاهش سهم دولت در اقتصاد و افزایش سهم بخش خصوصی را از دیگر اولویت‌های دولت جدید برشمرد.

نوشته های مرتبط