بازار بیمه

حق حضور 50 میلیون ریالی برای اعضای غیر موظف هیات مدیره بیمه سرمد

توفیق اقتصادی:مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه سرمد حق حضور 50 میلیون ریالی برای اعضای غیر موظف هیات مدیره بیمه تعیین کرد.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه سرمد روز شنبه 31 تیرماه با حضور 85.79 درصد سهامداران برگزار و صورتهای مالی سال منتهی به 29 اسفندماه 1401 تصویب شد.

در این مجمع حق حضور 50 میلیون ریالی برای حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره بیمه در حداقل دو جلسه در ماه جلسات کرد.

لازم بذکر است، در ادامه این مجمع، سهامداران صورتهای مالی بیمه سرمد برای سال مالی 1401 را با رای حضوری به تصویب رساندند.

بر اساس این گزارش روزنامه ایران به عنوان روزنامه شرکت برای درج آگهی ها انتخاب شد.

خبری درباره تقسیم یا عدم تقسیم سود هر سهم در این مجمع مخابره نشده است.

نوشته های مرتبط