بازار پول

حق تعیین هیئت مدیره بانک آینده به وزارت اقتصاد واگذار شد

توفیق اقتصادی :با رای دیوان عدالت اداری، حق رای ۶۰ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد واگذار شد.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، با رای دیوان عدالت اداری، حق رای ۶۰ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد واگذار شد.

بر این اساس، وزارت اقتصاد می‌تواند اکثریت هیئت مدیره این بانک را تعیین کند.

نوشته های مرتبط