بازار بیمه

حذف سیستم کاغذی در بیمه کاریزما

توفیق اقتصادی: شرکت بیمه کاریزما از استقرار سیستم های غربالگری و ساختار مدیریت ریسک این شرکت می‌گوید.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی،حذف سیستم کاغذی بیمه‌نامه ها و تلاش در راستای چاپ کمتر کاغذ یکی دیگر از اقدامات انجام شده در شرکت بیمه کاریزما و با هدف حفاظت از محیط زیست و تفکرات سبز است.

نوشته های مرتبط