بازار پول

جهش سود خالص وتجارت

توفیق اقتصادی:بانک تجارت گزارش سالانه هیات مدیره این بانک را به مجمع عمومی صاحبان سهام روی سامانه کدال سازمان بورس قرار داد که بر این اساس، سود خالص این بانک نسبت به سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۳۷ درصد رشد کرده است.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، درحالی که سود خالص بانک تجارت در سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1400 بیش از 45.012 میلیارد ریال بوده، این مبلغ در پایان سال 1401 به حدود 128.777 میلیارد ریال و در پایان سال گذشته به 305.582 میلیارد ریال افزایش یافته که نشان دهنده جهش 137 درصدی سود خالص نسبت به سال ماقبل است.
در همین حال، سود خالص عملیاتی وتجارت نیز در پایان سال 1401 رقمی بالغ بر 123.527 میلیارد ریال بوده که این رقم در مقطع منتهی به 29 اسفندماه 1402 با 140 درصد رشد به بیش از 297.644 میلیارد ریال رسیده است.
بر اساس گزارش منتشره، میزان تسهیلات خرد بانک تجارت در سال گذشته 370.000 میلیارد ریال و تسهیلات قرض الحسنه این بانک در راستای اجرای تکالیف ابلاغی 321.000 میلیارد ریال گزارش شده است.
بر این اساس، مانده کل سپرده های ریالی وتجارت در پایان سال 1402 معادل 6.248.229 میلیارد ریال و مانده کل سپرده های ارزی این بانک خصوصی شده 339.766 میلیارد ریال اعلام شده است.
در این گزارش، مانده کل تسهیلات ریالی بانک تجارت نیز 5.471.244 میلیارد ریال و مانده کل تسهیلات ارزی آن 628.452 میلیارد ریال ذکر شده است.
این گزارش حاکی است، بانک تجارت در سال گذشته از محل اعطای تسهیلات 739.207 میلیارد ریال، از محل سرمایه گذاری و سپرده گذاری 102.969 میلیارد ریال و از محل دریافت کارمزد 139.715 میلیارد ریال درآمد در حساب های خود منظور کرده است.

نوشته های مرتبط