بازار بیمه

توضیحات بیمه سینا در خصوص تغییرات سود شرکت

توفیق اقتصادی: شرکت بیمه سینا با نماد وسین، در خصوص تغییرات سود شرکت، توضیحاتی را بر روی کدال منتشر کرد.

به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی، شرکت بیمه سینا، طی اطلاعیه‌ای به سوالات فرابورس در خصوص موارد زیر پاسخ داده است. سوالات به این شرح است:

1- با توجه به نوسان بیش از 30 درصدی سود در قیاس با مدت مشابه قبل، دلایل مربوطه را تشریح کنید.

2- دلایل تغییرات با اهمیت 131 درصدی مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان، 121 درصدی بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی، 106 درصدی ذخیره حق بیمه عاید نشده و 62 درصدی سایر ذخایر فنی نسبت به دوره قبل را توضیح  دهید.

3- موضوع هزینه‌های مالی ثبت شده در دفاتر را توضیح دهید.

4- در خصوص تغییرات با اهمیت کاهش 679 درصدی هزینه سهم مشارکت در منافع، کاهش 48 درصدی سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی، افزایش 242 درصدی هزینه‌های مالی، افزایش 854 درصدی سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی، افزایش 100 درصدی مالیات بر درآمد، کاهش 55 درصدی بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان و کاهش 63 درصدی ذخیره ریسک‌های منقضی نشده، توضیح دهید.

پاسخ‌های بیمه سینا به شرح زیر است:

توضیحات بیمه سینا در خصوص عملکرد مالی

توضیحات بیمه سینا در خصوص عملکرد مالی

نوشته های مرتبط