بازار بیمه

تورم عمده ترین چالش فروش در شرکت های بیمه

توفیق اقتصادی :هدیه ولی زاده، مدیر بیمه عمر وتامین آتیه شرکت بیمه پاسارگاد : عمده ترین چالشی که سازمان فروش شرکت های بیمه با آن مواجه هستند تورمی است که در جامعه وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، با وجود رکود تورمی که در جامعه وجود دارد استقبال برای بیمه نامه عمر کاهش پیداکرده و در عین حال  درآمد افرادی که در سازمان فروش مشغول به فعالیت هستند کاهش یافته  است.

بیمه گذران کمتر رغبت به تهیه بیمه نامه زندگی دارند وبا مقایسه هایی که انجام می دهند به جای تهیه بیمه نامه زندگی به سمت بازار های موازی کشیده می شوند.

 

نوشته های مرتبط