اقتصاد کلان

تورم سالانه برای خانوارها به ۴۵,۵ درصد رسید

توفیق اقتصادی:بر اساس گزارش مرکز آمار، هر چند تورم نقطه به نقطه در مهر ماه نیز کاهش یافته اما روند نزولی آن در سه ماه گذشته به شدت کم شده است؛ همچنین تورم ماهانه مهر با افزایش ۰.۳ واحد درصدی نسبت به شهریور به ۲.۳ درصد افزایش یافته است. در این شرایط به نظر می‌رسد بانک مرکزی کار سختی برای دستیابی به تورم هدف ۳۰ درصدی تا پایان سال دارد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، مرکز آمار، اطلاعات مربور به تورم مهر ماه را منتشر کرد؛ بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه اولین ماه پاییز برابر با ۳۹.۲ درصد گزارش شده که در مقایسه با ماه گذشته کاهش ۰.۳ واحد درصدی را نشان می‌دهد.
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٩.٢ درصد بیشتر از مهر ماه ١۴٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
هر چند روند تورم نقطه‌به نقطه همچنان کاهشی است اما طی دو ماه گذشته روند کاهشی تورم کند شده است. موضوعی که نشان می‌دهد احتمالا بانک مرکزی برای کاهش بیش‌تر تورم و دستیابی به تورم هدف ۳۰ درصدی تا پایان سال کار دشواری پیشرو دارد.
در مهر ماه ١۴٠٢ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٣ درصد بوده که از یکسو نسبت به شهریور افزایش ۰.۳ واحد درصدی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، برای سومین ماه پیاپی رقم بالای ۲ درصد را ثبت کرده است.
بر این اساس برای آنکه تورم هدف ۳۰ درصدی تا پایان سال محقق شود،‌ در ۵ ماه باقی مانده میانگین تورم ماهانه باید در سطح ۱.۸ درصد باقی بماند. این در حالی است که معمولا روند تورمی در ماه‌های پایانی سال نسبت به ماه‌های دیگر افزایشی است.
تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ٠.۵ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٣.٣ درصد بوده است.
در مهرماه ١۴٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۵,۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل از آن، ٠,۶ واحد درصد کاهش یافته است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد.
نرخ تورم سالانه کشور در مهر ماه ١۴٠٢ برابر ۴۵,۵ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۴.۶ درصد برای دهکاول، تا ۴۶.۵ درصد برای دهک دهم است.
بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ١.٩ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٠.٧ واحد درصد) ١.٢ واحد درصد افزایش داشته است.

نوشته های مرتبط