بازار بیمه

تمرکز بیمه معلم بر منافع بیمه‌گذاران عمر

توفیق اقتصادی:شرکت بیمه معلم در مسیر توسعه ضریب نفوذ بیمه‌های عمر، طی دوازده سال پیاپی توانسته است در پرداخت سود قطعی سرمایه‌گذاری در بیمه‌نامه‌های عمر، روند افزایشی را ثبت کند.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی؛ به گزارش روابط عمومی بیمه معلم، این شرکت با هدف تمرکز بر منافع بیمه‌گذاران عمر و همچنین تلاش در راستای توسعه ضریب نفوذ این رشته بیمه‌ای، سود قطعی سرمایه‌گذاری در بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری خود را از ۲۱ درصد به ۲۷ درصد افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، سود قطعی سرمایه‌گذاری در بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری بیمه معلم طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۱ به ترتیب ۲۱- ۲۲- ۲۳- ۲۴.۰۵- ۲۵- ۲۳.۳۰- ۲۲.۷- ۲۲- ۲۳- ۲۷- ۲۵ و ۲۳ درصد محاسبه و به حساب اندوخته بیمه‌گذاران منظور شده است.

این گزارش می‌افزاید، سود قطعی سرمایه‌گذاری در بیمه‌نامه‌های مستمری مادام‌العمر شرکت بیمه معلم نیز طی سال‌ ۱۴۰۱ همانند سال قبل ۳۰ درصد محاسبه و به حساب بیمه‌گذاران واریز شده است.

لازم به‌ذکر است، در اهداف توسعه‌ای بیمه معلم، افزایش سهم بیمه‌های عمر یکی از شاخص‌های اساسی است و این شرکت ضمن توجه به تولید محصولات جدید در این حوزه، بر منافع بیمه‌گذاران و سهیم‌کردن آنها در سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها تمرکز ویژه‌ای دارد.

نوشته های مرتبط