بازار سرمایه

تصمیمات حمایتی دولت برای بازار سرمایه

توفیق اقتصادی:با توجه به پیگیری‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای حمایت از سهامداران و برگزاری جلساتی مستمر برای بازگشت اعتماد سهامداران به بازار سرمایه، دولت ۴ تصمیم حمایتی و امیدبخش برای بورس گرفت.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی،با توجه به وضعیت نامساعد بازار سرمایه در ماه‌های اخیر و پیگیری‌های سازمان بورس در راستای حمایت از سهامداران و برگزاری جلساتی مستمر برای بازگشت اعتماد سهامداران به بازار سرمایه، دولت ۴ تصمیم حمایتی و امیدبخش برای بورس گرفت.
۴ پیام حمایتی و  امیدبخش دولت برای بازار سرمایه

 

نوشته های مرتبط