زوم نیم نگاه

ترجمه رفت و آمد مقامات قطری و عمانی

توفیق اقتصادی: ترجمه رفت و آمد مقامات قطری و عمانی در دو هفته گذشته.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی،هرچند همچنان محدودیتهای آمریکایی بر نحوه صرف این منابع ادامه خواهد شد و هر انتقالی باید از سوی وزارت خزانه داری آمریکا تایید شود .
در حقیقت بدون اجازه آمریکا آب نمی توانیم بخوریم لیکن نباید تردید کرد که مطابق پیش بینی های سه ماه گذشته، با شرایط متفاوتی روبرو هستیم و فعالان اقتصادی که با تعصب و فریز شدن تحلیل های قدیمی همچنان به روشهای کسب و کار سال گذشته مشغولند احتمالا تا امروز در تنگنای بسیار شدیدی قرار گرفته اند
تبیین سیاستها و راهبردهای هر بنگاه اقتصادی به عهده هیئت مدیره و مشاورین خبره است و باید مسئولیت تعیین سمت و سوی حرکت هر سازمان را بطور کامل بپذیرند.
با شرایط امروز خود را تطبیق دهید و برای سه ماه آینده برنامه مشخص خود را ارائه کنید.
سیاست های سه ماه پیش از چهار ماه قبل باید تغییر می کرد.
*مجمع فعالان اقتصادی

نوشته های مرتبط