بازار بیمه

تاکید بیمه دی بر اصل مشتری مداری در بنگاه های اقتصادی

توفیق اقتصادی :پیرو دستور مدیرعامل این شرکت و برابر استراتژی و اهداف کلان شرکت در افق ۱۴۰۳ و همچنین در راستای جاری سازی برنامه عملیاتی سال جاری ، برنامه ای با محوریت ارتباط مستقیم و بدون واسطه مدیرعامل و مدیران عالی ستاد و استان ها ی بیمه دی با بیمه شدگان ، بیمه گزاران ، زیاندیدگان و نمایندگان شرکت از ابتدای تیر ماه راه اندازی گردید.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ،در همین راستا طی اطلاع رسانی صورت گرفته از طرق مختلف نظیر سایت شرکت ، کانال های ارتباطی شرکت در فضای مجازی و پیامک ارسالی به جامعه معزز ایثارگری در روز چهارشنبه مورخ ۲۸ تیرماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ ، مهندس موهبتی به همراه معاونین و برخی از مدیران ستاد در محل دفتر مدیرعامل پاسخگوی تماس زیاندیدگان ، بیمه گزاران و بیمه شدگان بودند. در این برنامه که با جدیت کامل از سوی مدیرعامل محترم پیگیری و مورد ارزیابی قرار گرفت ، تعداد ۹۷ تماس ورودی به مرکز ارتباط داشتیم که بیشترین تماس مربوط به موضوعات درمانی و مراجع درمانی بود که شخصا توسط مدیرعامل ، معاونین ایشان و مدیران فنی و امور مشتریان پیگیری و طبق دستور مدیرعامل مقرر گردید حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت موضوعات مطروحه توسط تماس گیرندگان در چارچوب قوانین و مقررات پیگیری و نتیجه به حضور ایشان توسط مدیریت امور مشتریان و خدمات پس از فروش ارسال گردد
همچنین ایشان تاکید ویژه بر حوزه مشتری و خدمات به ایشان را داشتند و به تمامی مدیران عالی ستاد و معاونین تاکید جدی بر ادامه مسیر پاسخگویی مستقیم به بیمه شدگان و همچنین حل موضوعات مطروحه توسط ایشان را به عنوان یکی از بال های اصلی برنامه عملیاتی شرکت داشتندعلاوه بر آن در پایان دو ساعت پاسخگویی مدیرعامل محترم در جمع معاونین و مدیران عالی ستاد بیمه دی بر اصل مشتری مداری در بنگاه های اقتصادی تاکید دو چندان داشته و بیان داشتند که امروزه نگهداشت مشتری و ارائه خدمات نوین و بر پایه تکنولوژی و فناوری میتواند زمینه ساز ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت بیمه دی بوده و تاکید داشتند که این مهم میسر نخواهد بود مگر با حفظ بستر ارتباط با مشتری ، شنیدن دغدغه او و پرداخت به حل مسئله کسانی که در فضای رقابتی و گسترده صنعت بیمه با حضور ۳۸ شرکت فعال ، شرکت بیمه دی را به عنوان بیمه گر خود برگزیده است. مهندس موهبتی در ادامه بیان داشتند که حق مسلم و طبیعی مشتری این است که اگر آنگونه که شایسته و بایسته اوست پاسخ نگرفت ، بتواند موضوع را از مقام بالاتر و حتی مدیرعامل شرکت پیگیری کرده و پاسخ مناسب خود را دریافت کند.همچنین ممکن است در برخی موارد به سبب وجود موانع قانونی و بخشنامه های موجود در اسناد بالادستی نتوان نیاز مشتری را برآورده ساخت اما همین که بصورت مستقیم و بدون واسطه با وی صحبت شده و ارزش او از نگاه سازمان تبیین شود حتما در نگاه مشتری اثر داشته و به برند ما وفادار خواهد بود.

نوشته های مرتبط