بازار بیمه

بیمه کوثر خسارت 50 میلیارد ریالی عقاب افشان را پرداخت کرد

توفیق اقتصادی:مبلغ خسارت وارده به شرکت عقاب افشان در استان سمنان در اثر وقوع آتش سوزی پس از ارزیابی توسط کارشناسان بیمه کوثر در سریع ترین زمان پرداخت گردید.
 به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی و اعلام مدیر سرپرستی شرکت در استان سمنان، پس از وقوع حادثه آتش سوزی در شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان در استان سمنان و اعلام حادثه به سرپرستی شرکت، کارشناسان سرپرستی در راستای تسریع در ارائه خدمات به فوریت در محل حضور یافته و به بررسی ابعاد مختلف حادثه پرداختند.
مهدی باغانی افزود: با هماهنگی هایی که با ستاد شرکت صورت پذیرفت، مراحل تشکیل پرونده و ارزیابی خسارت وارده به شرکت عقاب افشان به عنوان یکی از بیمه گذاران خوشنام شرکت با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان در کمترین زمان ممکن انجام و مبلغ حدود 50 میلیارد ریال جهت پرداخت خسارت برآورد و با همکاری معاونت محترم مالی به شرکت فوق پرداخت گردید.

نوشته های مرتبط