بازار بیمه

بیمه پارسیان با زیان 22.5 درصدی، بدترین عملکرد را داشت

توفیق اقتصادی:در برابر بازدهی منفی شاخص در چهارمین ماه سال، میانگین بازدهی شرکت های بیمه با زیان ۲.۴۳ درصدی ثبت شد.بیمه پارسیان در میان این فهرست با زیان 22.5 درصدی، بدترین عملکرد را داشت.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، شاخص بورس در تیر با کاهش 9 درصدی از دو میلیون و 173 به یک میلیون و 983 هزار واحد رسید و بازدهی شرکت های صنعت بیمه نشان می دهد نسبت به شاخص افت کمتری داشت ولی با زیان همراه بود.

براساس این گزارش، 30 شرکت بورسی و فرابورسی حاضر در این صنعت که در این دوره باز و سهام این تعداد در سه طبقه بیمه زندگی، بیمه غیر زندگی و فعالیت های مالی و اجرایی در حال داد و ستد بود، میانگین زیان 6.62، 2.86 و 0.83 درصدی را به ثبت رساندند.

در میان این فهرست سهام بیمه پارسیان با زیان 22.5 درصدی، بدترین عملکرد را داشت اما بیمه میهن با 30.9 درصد بیشترین بازدهی را کسب کرد. دو شرکت بیمه دی و سینا با بازدهی 15.5 و 8.7 درصدی در پله دوم و سوم ایستادند.

بازدهی تیر ماه سهام 30 شرکت بیمه


نوشته های مرتبط