بازار بیمه

بیمه سرمد افزایش سرمایه داد

توفیق اقتصادی:مجمع عمومی فوق‌العاده بیمه سرمد با افزایش سرمایه شرکت به ۱۰۰۰ میلیارد تومان موافقت شد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت برای تصمیم‌گیری درباره افزایش سرمایه با حضور 69.91 درصد از صاحبان سهام، امروز برگزار شد.
در این مجمع که با حضور سهامداران، اعضای هیأت مدیره، نماینده بیمه مرکزی و سازمان فرابورس و حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، با توجه به مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات و آورده‌های نقدی سهامداران، به تصویب سهامداران حاضر رسید.
بهشتی‌نژاد مدیرعامل شرکت بیمه سرمد در گزارش توجیهی خود به مجمع فوق‌العاده، هدف از افزایش سرمایه شرکت را ارتقاء شاخص‌های بیمه سرمد نزد بیمه مرکزی، افزایش سوددهی و تامین منافع سهامداران و ارتقاء نسبت توانگری شرکت عنوان کرد.
 وی ادامه داد افزایش سرمایه بیمه سرمد با هدف اصلاح ساختار مالی شرکت و حفظ و ارتقاء قدرت رقابت شرکت انجام می‌شود.
در ادامه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بیمه سرمد گزارش حسابرس قانونی استماع شد و نمایندگان بیمه مرکزی، فرابورس و ناظر مجمع نکات خود را بیان کردند.
(مصوبه: افزایش سرمایه از مبلغ 676 میلیارد تومان به 1000 میلیارد تومان)

 

نوشته های مرتبط