بازار بیمه

بیمه ایران;مراسم تودیع و معارفه مدیران شعب پرداخت خسارت غرب و شرق استان تهران

توفیق اقتصادی: مراسم تودیع و معارفه مدیران شعب پرداخت خسارت غرب و شرق استان تهران در محل شعبه و بصورت  جداگانه با حضورمعاون  فنی مدیر عامل، مدیرکل هماهنگی امور استانها وشعب و سرپرست اداره کل بیمه های اتومبیل،  شنبه مورخ 1403/4/2 برگزار گردید.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، فرهاد پرتویی معاون فنی بیمه ایران با تاکید بر اهمیت خدمات پس از فروش ،پرداخت به موقع خسارت و رضایتمندی بیمه گزاران و ارباب رجوع را از اولویتهای مهم مدیران جدید برشمرد.

کسرایی نژاد سرپرست اداره کل بیمه های اتومبیل نیز با تاکید بر نگاه مدیرعامل در اصلاح فرآیندها ،خواستار مدیریت ریسک برای بهبود ضریب خسارت بیمه های اتومبیل شد .

مدیران شعبه های خسارت غرب و شرق تهران معرفی شدند

نوشته های مرتبط