بازار پول

بیشترین و کمترین سود برای کدام بانک هاست؟

توفیق اقتصادی: براساس گزارش‌های کدال، ۱۴ بانک طی هشت ماهه نخست امسال بیش از ۲۴۰ همت بابت سپرده‌ها، سود پرداخت کرده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، از میان ۲۹ بانک کشور تنها بانک‌های پاسارگاد، ملت، اقتصاد نوین، پست بانک ایران، صادرات، کارآفرین، سینا، دی، خاورمیانه، سامان، پارسیان، موسسه اعتباری ملل، گردشگری و تجارت نسبت به انتشار گزارش عملکرد ماهانه خود اقدام کرده‌اند.
پاسارگاد در صدر و پست بانک در کف
بررسی گزارش عملکرد این بانک‌ها نشان می‌دهد، طی هشت ماهه نخست امسال بیشترین سود پرداختی به سپرده‌های مشتریان توسط بانک پاسارگاد صورت گرفته است.
بانک پاسارگاد طی هشت ماهه نخست امسال هزینه‌ای قریب به ۴۶ هزار میلیارد تومان را بابت سپرده‌ها پرداخت کرده است.
بر اساس آخرین آمارهای مربوط به پایان آبان ماه سال جاری، بانک پاسارگاد ۵۷۹ همت سپرده در اختیار دارد.
بیشترین سود پرداختی بانک پاسارگاد بابت سپرده‌های بلندمدت سه ساله بوده، به طوری که این بانک قریب به ۲۷ همت سود به این دسته از سپرده‌های بلندمدت طی هشت ماهه نخست امسال پرداخته کرده است.
بعد از بانک پاسارگاد، بیشترین سود پرداختی مربوط به بانک‌های ملت و تجارت بوده است، به طوری که این بانک‌ها طی دوره مورد اشاره به ترتیب ۴۳.۸ و ۳۳.۶ هزار میلیارد تومان را بابت سپرده‌ها پرداخت کرده‌اند.
همچنین کمترین سود پرداختی به سپرده‌ها در مدت هشت ماهه نخست امسال مربوط به پست بانک بوده، به طوری که این بانک تنها ۱.۴ هزار میلیارد تومان بابت سپرده‌ها سود پرداخت کرده است.
بعد از پست بانک ایران، کمترین سود پرداختی مربوط به خاورمیانه بوده، به طوری که این بانک تنها حدود ۳ هزار میلیارد تومان بابت سپرده‌ها سود پرداخت کرده است.
طبق آخرین آمارها تا پایان آبان امسال، پست بانک ایران معادل ۷۲.۵ هزار میلیارد تومان سپرده در اختیار دارد.
یادآور می‌شود بانک‌ها عموما متناسب با میزان سپرده‌هایی که در اختیار دارند سود سپرده پرداخت می‌کنند و حجم بالای پرداخت سود سپرده در برخی بانک‌ها به معنای بالا بودن نرخ سود در آن بانک نیست.
منبع: اکوایران

نوشته های مرتبط