بازار سرمایه

بررسی معاملات هفتگی بازار آتی در بورس کالا

توفیق اقتصادی:بررسی معاملات هفتگی بازار قراردادهای آتی در بورس کالای ایران نشان می‌دهد نزدیک ۲۷ هزار قرارداد به ارزش بیش از ۲۹۱ میلیارد تومان در هفته منتهی به ۲۵ فروردین منعقد شد. قرارداد آتی واحدهای صندوق طلا به لحاظ ارزش معاملات و قرارداد آتی زعفران از نظر حجم معاملات در رتبه نخست بازار قراردادهای آتی ایستاد. دارایی تازه این بازار هم با معامله ۴ هزار و ۳۷۳ قرارداد به ارزش نزدیک ۱۵.۴ میلیارد تومان جایگاه سوم را از آن خود کرد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی  ، ۲۶ هزار و ۹۱۱ قرارداد آتی به ارزش بیش از ۲۹۷ میلیارد و ۱۶۴ میلیون تومان در بازار مشتقه در هفته منتهی به ۲۵ فروردین منعقد شد. بیشترین سهم معاملات بازار قراردادهای آتی به لحاظ حجم متعلق به زعفران با ۱۳ هزار و ۱۰۲ قرارداد به ارزش بیش از ۶۱ میلیارد تومان برای ۳ موعد تحویلی اردیبهشت، تیر و شهریور ۱۴۰۲ بود.
برای صندوق طلا نیز ۸ هزار و ۴۶۴ قرارداد به ارزش بیش از ۲۱۶ میلیارد تومان در ۶ موعد تحویلی فروردین، خرداد، مرداد، مهر، آذر و بهمن ۱۴۰۲ در هفته منتهی به ۲۵ فروردین منعقد شد.
دارایی تازه وارد این بازار یعنی شمش طلا نیز شاهد انعقاد ۴ هزار و ۳۷۳ قرارداد به ارزش ۱۵.۴ میلیارد تومان بود.
نقره هم با منعقد شدن یک‌هزار و ۹۷۲ قرارداد به ارزش نزدیک ۴ میلیارد و ۲۷۳ میلیون تومان در ۲ موعد تحویلی اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲ روبه رو بود.
زعفران با سهم ۴۹ درصدی در حجم بیشترین سهم را از حجم قراردادهای آتی در اختیار داشت و در جایگاه نخست ایستاد. به لحاظ ارزشی این دارایی با سهم ۲۱ درصدی از کل معاملات قراردادهای آتی در رتبه دوم جای گرفت.
سهم صندوق طلا از حجم معاملات به ۳۱ درصد و از ارزش ۷۳ درصد بود و به این ترتیب صندوق طلا به لحاظ حجم در جایگاه دوم و به لحاظ ارزش در جایگاه نخست ایستاد.
سهم شمش طلا از حجم معاملات ۱۶ درصد و از ارزش ۵ درصد بود.

نوشته های مرتبط