بازار پول

بانک پاسارگاد استخدام می کند

توفیق اقتصادی: بانک پاسارگاد به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز خود در ردیف شغلی مسئول دفتر در شهر تهران از آقایان متولدین ۱۳۷۳ به بعد و فارغ التحصل مقطع کارشناسی بر اساس جدول زیر دعوت به همکاری می نماید.
به گزارش پایگاه پایگاه خبری توفیق اقتصادی، رشته های مورد نیاز به شرح زیر است:
زبان انگلیسی
روابط عمومی
جامعه شناسی
علوم ارتباطات
زبان و ادبیات فارسی
روانشناسی
علوم تربیتی
سایر زبان های خارجه

نوشته های مرتبط