بازار پول

بانک ملی حامی تولیدکنندگان

توفیق اقتصادی: بانک ملی ایران با هدف حمایت از بخش های مختلف تولیدی کشور و رونق اقتصادی در چهارماهه منتهی به تیرماه سال جاری تعداد ۷۰۵ هزار و ۶۱۰ فقره تسهیلات به ارزش یک میلیون و ۲۵۵ هزار و ۹۳۲ میلیارد ریال به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ،  بخش صنعت و معدن 15 هزار و 609 مورد تسهیلات از این بانک به ارزش 534 هزار و 820 میلیارد ریال دریافت کرده است.
همچنین در مدت زمان یاد شده 590 هزار و 878 مورد تسهیلات به ارزش 453 هزار و 766 میلیارد ریال به بخش خدمات پرداخت شده است.
بانک ملی ایران به بخش بازرگانی 67 هزار و 783 فقره تسهیلات به ارزش 206 هزار و 660 میلیارد ریال پرداخت کرده است.
بخش مسکن و ساختمان نیز از دیگر بخش های اقتصادی بود که در چهارماه منتهی به تیرماه سال جاری هشت هزار و 127 مورد تسهیلات به ارزش 12 هزار و 851 میلیارد ریال اختصاص داده شده است.
همچنین در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی نیز 23 هزار و 150 مورد تسهیلات به ارزش 46 هزار و 30 میلیارد ریال و بخش صادرات نیز 63 فقره تسهیلات به ارزش یک هزار و 805 میلیارد ریال پرداخت شده است.
گفتنی است روند اعطای تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی و در راستای حمایت از تولیدکنندگان کشور، با هدف تحقق شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» ادامه دارد.

نوشته های مرتبط