بازار پول

بانک شهر پس از 6 سال از زیان خارج شد

توفیق اقتصادی:با انتشار صورت های مالی حسابرسی نشده بانک شهر مشخص شد روند زیان این بانک که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ ادامه داشت، در سال ۱۴۰۱ متوقف شده است.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، به این ترتیب ، بانک شهر توانست پس از 6 سال متوالی از زیان خارج شود و در سال گذشته  بیش از 7هزار و 367 میلیارد تومان سود شناسایی کند.
براساس ارقام موجود در اسناد مالی شرکت، مثبت شدن خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری ها به همراه رشد 114 درصدی خالص درآمد کارمزدی بیشترین  تاثیر را بر خروج بانک شهر از زیان داشته است.
شناسایی سود 7.3 هزارمیلیارد تومانی در سال 1401، مجموع زیان انباشته بانک را تا عدد 20 هزار میلیارد تومان کاهش می دهد.رقمی که با توجه به برنامه واگذاری شرکت های متعدد سرمایه گذاری، تولیدی و خدماتی زیرمجموعه بانک شهر می تواند تاحدود بسیار زیادی جبران شود.

نوشته های مرتبط