بازار سرمایه

بانک‌ها حدود ۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی خریدند

توفیق اقتصادی:فروش اوراق بدهی دولتی در سال ۱۴۰۲ در حالی از دو هفته پیش آغاز شده که سال گذشته، دولت فروش اوراق بدهی را از خرداد ماه آغاز کرده بود.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، در دو مرحله ابتدایی فروش اوراق بدهی در سال ۱۴۰۲، مجموعا ۳۵ هزار میلیارد تومان از این اوراق عرضه شده که حدود ۱۸ هزار و ۳۷۷ میلیارد تومان معادل ۵۳ درصد آن فروخته شده است. نرخ بهره اوراق فروخته شده نیز در محدود ۲۵ درصد قرار دارد.
اما در سال گذشته در دو مرحله ابتدایی ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی عرضه شده بود که ۶ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان آن معادل ۶۳ درصد فروخته شده بود. نرخ بهره نیز  در محدود ۲۱ درصد قرار داشت.
فارغ از میزان اوراق فروخته شده و نرخ بهره، تفاوت مهم فروش اوراق بدهی در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۱ در دو مرحله ابتدایی به تغییر محسوس ترکیب خریداران این اوراق باز می‌گردد؛
امسال بانک‌ها در دو مرحله حدود ۱۳ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان اوراق بدهی خریدند که معادل حدود ۷۵ درصد اوراق فروخته شده محسوب می‌شود. در نقطه مقابل حدود ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان معادل ۲۵ درصد اوراق فروش رفته در بازار سرمایه فروخته شده است. بنابراین حداقل در دو هفته ابتدایی فروش اوراق بدهی در سال ۱۴۰۲، بانک‌ها خریداران عمده اوراق بدهی بودند.
اما در دو مرحله ابتدایی سال گذشته بانک‎‌ها حدود ۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی خریدند که معادل ۳۳ درصد اوراق فروخته شده بود. در نقطه مقابل سهم بازار سرمایه از اوراق فروخته شده معادل۶۷ درصد بود.
این اعداد نشان می‌دهد که بر خلاف سال گذشته حداقل در هفته‌های ابتدایی، بانک‌ها مشتریان اوراق بدهی هستند و فعلا بازار سرمایه از این اوراق استقبال نکرده است. البته باید این موضوع را در نظر داشت که شاید بخشی از خرید اوراق بدهی توسط بانک‌ها به دلیل الزام بانک مرکزی و قوانین موجود باشد.

نوشته های مرتبط