بازار سرمایه

بالاترین بازدهی در صندوق های سهامی ETF

توفیق اقتصادی :براساس اصلاعات مرکز مالی ایران “فیپیران”، شاخص‌کل بورس از مرداد ماه سال ۱۳۹۹ تاپایان آذر ۱۴۰۲ تنها ۶ درصد رشد کرده درحالی که در مدت مشابه، تمامی صندوق‌های سهامی ETF بالاتر از شاخص‌کل بورس بازدهی داشته‌اند.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، «صندوق سهامی سرو» و «صندوق سهامی آساس» بالاترین بازدهی را از مرداد ۱۳۹۹ همزمان با شروع ریزش تاریخی بورس تاکنون کسب کردند.

براساس اصلاعات مرکز مالی ایران “فیپیران”، شاخص‌کل بورس از مرداد ماه سال ۱۳۹۹ تاپایان آذر ۱۴۰۲ تنها ۶ درصد رشد کرده درحالی که در مدت مشابه، تمامی صندوق‌های سهامی ETF بالاتر از شاخص‌کل بورس بازدهی داشته‌اند. صندوق سهامی سرو با ۱۰۱ درصد بازدهی (بالای یک همت دارایی) و صندوق آساس با  ۱۱۱ درصد بازدهی (دارایی کمتر از یک همت) بالاترین بازدهی را در میان صندوق‌های سهامی داشتند.

کدام صندوق‌های ETF بالاترین بازدهی را از زمان ریزش بورس در مرداد ۱۳۹۹ کسب کردند؟

همچنین بازدهی سالانه صندوق‌های سهامی منتهی به آذر ۱۴۰۲ نشان می‌دهد صندوق سهامی سرو با ۶۵.۵ درصد، شاخصی هم‌وزن با ۵۹.۴ درصد و “ثروتم” با ۵۳.۸ درصد بالاترین بازدهی را در میان صندوق‌های سهامی ETF بالای یک همت دارایی کسب کرده‌اند.

کدام صندوق‌های ETF بالاترین بازدهی را از زمان ریزش بورس در مرداد ۱۳۹۹ کسب کردند؟

صندوق سهامی ETF چیست؟ و چگونه عمل می‌کند؟

صندوق‌های سرمایه‌گذاری ابزار‌های نوینی هستند که برای سرمایه‌گذاری عامه مردم در بورس طراحی شده، با ورود این صندوق‌ها بورس از یک بازار خاص و حرفه‌ای به یک بازار عام برای تمامی افراد جامعه تبدیل شده است و تمامی افراد با هر سن و دانشی می‌توانند در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

این صندوق‌ها توسط معامله‌گران حرفه‌ای و با تجربه بورس مدیریت می‌شود و افراد با سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها در واقع غیر‌مستقیم وارد معامله‌گری بهترین سهم‌های بورس می‌شوند، این صندوق‌ها معمولا بازدهی بالاتر از شاخص‌کل بورس و افرادی که مستقیم سهام می‌خرند بازدهی بالاتری کسب می‌کنند.

نوشته های مرتبط