بازار پول

اولتیماتوم بازرسی کشور به برخی بانکها

توفیق اقتصادی: رئیس قوه قضاییه گفت: به سازمان بازرسی کل کشور دستور می‌دهم تا در جهت کمک به دولت و در هماهنگی با بانک مرکزی سه اقدام مشخص را انجام دهد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به دستور رئیس‌جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی درخصوص تعیین‌تکلیف بانک‌هایی که ناترازی و اضافه برداشت از بانک مرکزی دارند، گفت: همگان بر اثرات مخرب این ناترازی‌ها و این اضافه برداشت‌ها در افزایش نقدینگی و پیدایش تورم، اشراف و آگاهی داریم.
وی افزود: بر همین مبنا به سازمان بازرسی کل کشور دستور می‌دهم تا در راستای تحقق بخشی از شعار سال و در جهت کمک به دولت و در هماهنگی با بانک مرکزی و بانک ها، سه اقدام مشخص را انجام دهد:
نخست آنکه «جدولی ناظر بر تعداد بانک‌های ناتراز تدوین کنید».
دوم آنکه «مشخص کنید این بانک‌ها بابت این ناترازی چه میزان به بانک مرکزی بدهکار هستند و چه مقدار از بدهی آن‌ها ناشی از اصل مبلغِ برداشت‌شده و چه مقدار ناشی از جریمه و تأخیر در بازپرداخت است».
سوم آنکه «علل و مَناشی این ناترازی‌ها را احصاء و آسیب‌شناسی کنید تا پس از رفع، مجدد تکرار نشوند».
وی تاکید کرد: این اطلاعات جهت تصمیم گیری بهتر صرفا در اختیار هیئت دولت و قوه قضاییه و مجلس قرار گیرد.

نوشته های مرتبط