بازار بیمه

انتصاب جدید در بیمه سینا

توفیق اقتصادی: با حکم مدیرعامل شرکت بیمه سینا سرپرست مدیریت بیمه های آتش سوزی و سرپرست مدیریت امور نمایندگان و کارگزاران منصوب شدند.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ،  با حکم دکتر سلطانی ثانی مدیرعامل شرکت بیمه سینا امیرحسین معصومیان به سمت سرپرست مدیریت بیمه های آتش سوزی منصوب شد .
همچنین آرامه صلاحی نژاد به سمت سرپرست مدیریت امور نمایندگان و کارگزاران منصوب شد .

نوشته های مرتبط