بازار سرمایه

انتشار گواهی صرفه‌جویی گاز «کارگزاری تامین سرمایه تمدن»

توفیق اقتصادی: معاملات گواهی صرفه جویی گاز طبیعی امروز سه شنبه 12تیرماه 1403 با حضور وزیر نفت در بورس انرژی آغاز می شود.

به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی ، گواهی صرفه جویی گاز طبیعی از ابزارهای بازار سرمایه می باشد‌که‌ در راستای مدیریت بهینه و‌کاهش مصرف انرژی عملیاتی می شود و ناشر این اوراق شرکت ملی گاز ایران است و در این مرحله تعداد 5 میلیارد ورقه در نماد گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج و معادل همین تعداد در نماد گواهی صرفه جویی اوج‌منتشر می شود.

گواهی صرفه جویی انرژی به عنوان یکی از ابزارهای مالی بازار سرمایه در تاریخ 1399/12/26به تصویب شورای عالی بورس اوراق بهادار رسیده است دوره معاملاتی این اوراق از تاریخ 1403/04/12 لغایت 1404/04/11 می باشد .

سازو‌کار بازار گواهی صرفه جویی بدین شکل می باشد که پس از انجام‌فرآیند اندازه‌گیری و صحت سنجی مطابق ضوابط مقرر به تناسب میزان صرفه جویی محقق شده تعدادی گواهی صرفه جویی انرژی از ناشر به سرمایه گذار منتقل شده و پس از انتقال قابل معامله خواهد بود و کلیه خریداران حقیقی ‌و‌حقوقی امکان مشارکت در این بازار و انجام معامله بر روی این گواهی را خواهند داشت.

آغاز معاملات این ابزار مالی گامی دیگر جهت بهینه سازی مصرف در کشور خواهد بود.کارگزاری تامین سرمایه به عنوان مشاور پذیرش در فرآیند انتشار این گواهی حضور فعالی ‌داشته است.

نوشته های مرتبط