بازار بیمه

انتخاب دبیرکل جدید سندیکای بیمه گران

توفیق اقتصادی: محسن پورکیانی، دبیرکل جدید سندیکای بیمه گران شد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، محسن پورکیانی با ۲۶ رای از ۴۱ رای به عنوان دبیرکل جدید سندیکای بیمه گران انتخاب و جایگزین کریمی شد.

 

نوشته های مرتبط