بازار بیمه

انتخابی هوشمندانه دربیمه پاسارگاد

توفیق اقتصادی: امروزه نقش و جایگاه روابط عمومی و اطلاع رسانی بسیار اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. با وسیع تر شدن جوامع و نیاز آنها به اطلاعات دقیق و جزئیات واقع گرایانه اهمیت جایگاه و نیاز به روابط عمومی پررنگ تر می گردد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ،شاید تا چندی پیش محوری ترین نقش روابط عمومی صرفا اطلاع رسانی از رویدادهای سازمانی بود. اما در حال حاضر روابط عمومی می توانند با ایجاد شرایطی از یک دستگاه اداری منفعل به یک سازمان رسانه ای هدایتگر و جریان ساز در فرایند تحول سازمان و جامعه به سوی توسعه تبدیل شوند.
یکی از مهم ترین وظایف یک روابط عمومی پویا و فعال تلاش برای انتشار فعالیت ها و اهداف سازمانی و برانگیختن توجه عمومی نسبت به عملکرد آن سازمان یا مجموعه می باشد.
در هر صنعتی نقش روابط عمومی متفاوت تعریف می شود. در صنعت مالی ؛ روابط عمومی پیچیدگی خاص خود را دارد چرا که بطور خاص در بانک و بیمه غیر از وظیفه ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی ؛ روابط عمومی یار توسعه خدمات و فروش نیز هست .
در صنعت بیمه روابط عمومی مرحله ای است که محصول تولید شده فنی و بازاریابی را برای عرضه آراسته و مطابق ذائقه مشتری می سازد .
بیمه پاسارگاد در اردیبهشت ۱۴۰۳ با انتخاب “فرید میرموسوی” انتخابی هوشمندانه را برای روابط عمومی خود داشت.
میر موسوی دکتری جامعه شناسی اقتصاد وتوسعه و Dba برند را دارد.
ده سال سابقه مدیریت در بیمه دی در بخش‌های شعبه کرج. برنامه‌ریزی تعالی سازمانی و معاونت فنی درمان داشته و از سال ۹۷ مدیر روابط‌عمومی و حوزه مدیرعامل را در بیمه دی برعهده داشته است.
هنر تلفیق تخصص در بیمه و روابط عمومی به میرموسوی کمک کرده است “موفقیت” دائم تجربه کند.
امید می رود رویکرد تازه پاسارگاد در حوزه روابط عمومی ؛ فصل نوینی را رقم بزند.

نوشته های مرتبط