بازار بیمه

انتخابات دبیرکلی سندیکای بیمه گران ایران

توفیق اقتصادی: انتخابات دبیرکلی سندیکای بیمه گران ایران روز دوشنبه ۲۰ شهریورماه سالجاری در سالن اجتماعات سندیکای بیمه گران ایران برگزار خواهد شد.
 به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ،  اسامی نامزد های انتخابات دبیر کلی سندیکای بیمه گران ایران به ترتیب الفبا به شرح زیر اعلام می شود:
آقای محمد اسماعیلی
آقای محمود امراللهی
آقای محسن پور کیانی
آقای سید حمیدرضا سید خراسانی فیلستان
آقای عباس شهریور
آقای جواد فرشباف ماهریان
آقای جهانگیر فهیدی
آقای سید محمد کریمی
آقای بهمن لامعی رامندی
خانم فرخنده مدرسی عالم
مهلت ثبت نام از تاریخ 28 مرداد تا 9 شهریور ماه اعلام شده بود که داوطلبان با ارسال مشخصات خود به دبیرخانه سندیکای بیمه گران، آمادگی خود را برای انتخابات دبیر کلی سندیکای بیمه گران ایران اعلام کردند.

نوشته های مرتبط