مقالات و گفتگو

امیر اسماعیل کاظمی کارشناس اقتصادی :نقش شرکت های سهامی عام پروژه در کنترل تورم

توفیق اقتصادی:نقدینگی موجود در جامعه به هر بازار ورود پیدا کند، تورم‌های سهمگینی را در پی خواهد داشت، مگر اینکه با ابزارهای نوین تامین مالی بتوان آن را از طریق بازار سرمایه به بخش مولد هدایت کرد
بازار سرمایه به عنوان یکی از مسیرهای اصلی تأمین مالی نقش بسزایی در هدایت جریان نقدینگی به بخش مولد وافزایش تولید و کنترل وکاهش تورم در میان و بلند مدت دارد  ، بدین جهت  یکی از مسیر های صحیح هدایت نقدینگی و بهینه سازی گردش منابع مالی وجود بازار سرمایه یکپارچه فعال و گسترده که توانایی پوشش تمامی مسیر ها جهت تامین مالی بنگاه ها می باشد .
در شرایط کنونی که اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه شکل گرفته و روند رشد شاخص های بازار روبه افزایش است توجه به  بازار سرمایه به عنوان محلی جهت تامین مالی پروژه ها و طرح های توسعه ای و حتی ناتمام شرکت ها می تواند وارد فاز جدیدی شود ولی آنچه ضرورت دارد بدان توجه گردد این است که صرفا نمی توان از طریق خرید و فروش سهام  نقدینگی موجود در دست مردم را وارد بخش مولد اقتصاد وطرح های توسعه شرکت ها کرد زیرا صرفا با استفاده از این روش نقدینگی توسط شرکت به صورت فزاینده افزایش نیافته و نمی تواند محلی برای تامین مالی بلند مدت پروژه های شرکت ها باشد .
یکی از بهترین روش های تامین مالی غیر بانکی پروژه ها با رویکرد سرمایه گذاری خرد و مردمی که در تمام دنیا نیز شرکت ها از طریق پروژه ها تامین مالی می کنند تاسیس و راه اندازی شرکت های سهامی عام پروژه محور است بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس واوراق بهادار با احیای دستور العمل شورای عالی بورس در خصوص «تاسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه » طرح عرضه عمومی شرکت های سهامی عام پروژه آغاز و اولین «شرکت پروژه» طی روزهای آینده در بورس تهران درج و پذیره نویسی خواهد شد .
با راه اندازی شرکت های سهامی پروژه محور امکان شکل گیری مسیر مناسب در هدایت نقدینگی بوجود  خواهد آمد. در سال‌های اخیر شاهد خلق نقدینگی روز افزونی بودیم که نه تنها به سمت تولید هدایت نشده است بلکه با سوداگری در بازارهایی مانند سکه و ارز منجر به شکل گیری تورم و التهاب بازار شده است . بدین جهت می توان امیدوار بود  با این روش تامین مالی، بستر مناسب برای سرمایه های مردم شکل گیرد زیرا بخشی از مشکلات کشور در حوزه اقتصادی ارتباط چندانی با شرایط ارزی و حتی تحریم ها نداشته و هدایت منابع مالی از فعالیت‌های سوداگرانه به سمت تولید با برنامه های توسعه محور محقق خواهد شد .

نوشته های مرتبط