صنعت بازرگانی

اطلاعیه‌ای وزارت صمت در خصوص انتخابات مجدد اتاق بازرگانی

توفیق اقتصادی: وزارت صمت در اطلاعیه‌ای درباره مصوبه شورای‌عالی نظارت در خصوص برگزاری مجدد انتخابات اتاق بازرگانی،‌ صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعلام کرد که جریان انتخابات اتاق بازرگانی صرفا نسبت به انتخاب حسین سلاح‌ورزی باطل است.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، وزارت صمت در اطلاعیه‌ای درباره مصوبه شورای‌عالی نظارت در خصوص برگزاری مجدد انتخابات اتاق بازرگانی،‌ صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعلام کرد که جریان انتخابات اتاق بازرگانی صرفا نسبت به انتخاب حسین سلاح‌ورزی باطل است.
در این اطلاعیه آمده: با توجه به ابهامات و ایرادات وارد شده نسبت به انتخابات اخیر هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و تذکرات دریافت شده از سوی نهادهای نظارتی نسبت به صلاحیت احدی از منتخبان و با لحاظ اختیارات شورای‌عالی نظارت، در جلسه اخیر شورا با استناد به عدم تائید صلاحیت فرد منتخب یاد شده (حسین سلاح ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران)، جریان انتخابات صرفا نسبت به شخص یاد شده، باطل اعلام می‌شود.
بنابراین اتاق بازرگانی باید در اولین فرصت و از طریق هیئت نمایندگان جهت تعیین فرد جایگزین، انتخابات مجدد برگزار کند.

 

نوشته های مرتبط