بازار پول

استقبال چشمگیر کاربران از بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین

توفیق اقتصادی: استقبال چشمگیر کاربران بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین، نشان از رضایت مشتریان از سرویس های دیجیتالی بانک دارد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، آمارهای استخراج شده از فعالیت بانک ایران زمین در ارائه سرویس های بانکداری دیجیتال، نشان از رشد ۳۶ درصدی کاربران بانک دارد.
ارائه سرویس های خاص به مشتریان و ایجاد یک اکوسیستم امن، عوامل اصلی این رشد بوده است.

نوشته های مرتبط