بازار پول

ارائه خدمات بانک سپه از طریق پنجره دولت هوشمند

توفیق اقتصادی:بانک سپه با اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به مشتریان خود ارائه خدمت می کند.
به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی،این بانک در راستای مصوبه هیأت وزیران مبنی بر ارائه خدمات اختصاصی پرکاربرد دستگاه‌های اجرایی از طریق پنجره واحد خدمات دستگاه و اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به مشتریان خود ارائه خدمت می‌کند.
پلتفرم پنجره واحد بانک سپه به آدرس my.banksepah.ir از خردادماه سال جاری با خدمات دریافت اطلاعات حساب، اطلاعات تسهیلات و اطلاعات ضمانتنامه‌های مشتریان، فعال و عملیاتی شده است. شایان ذکر است دسترسی به پنجره واحد بانک سپه از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند نیز به آدرس my.gov.ir قابل دسترس است.

نوشته های مرتبط