اقتصاد کلان

اخطار سازمان مالیاتی به صاحبان کارتخوان

توفیق اقتصادی:سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه‌ای، مصوبه لایحه تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ضمن تقدیر و تشکر از مودیان محترم مالیاتی که در فراخوان‌های قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان اقدام کرده‌اند، به اطلاع کلیه مودیان مالیاتی می‎رساند، لایحه تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در جلسه دوشنبه مورخ ۲۶/۰۴/۱۴۰۲ به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده و ادامه روند و ابلاغ آن منوط به تایید شورای نگهبان است.
بدیهی است پس از تایید لایحه مذکور، درخصوص تکالیفی که برعهده مودیان محترم مالیاتی است متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد. در این راستا، موارد زیر جهت ایجاد شفافیت و رفع ابهام به اطلاع خواهد رسید:در متن اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور آمده است، وفق مقررات ماده (۷) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی به سامانه مودیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این خصوص نخواهند داشت.
با عنایت به ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۶۹۴۰/د مورخ ۰۸/۰۹/۱۴۰۱ معاون محترم درآمدهای مالیاتی، مودیان مکلفند بابت کلیه معاملات خود که در سامانه مودیان درج نمی‌شود، مقررات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ را در ارائه فهرست معاملات فصلی ظرف مهلت مقرر رعایت نمایند.
همچنین مودیانی که تاکنون صورتحساب‌های خود را به سامانه مودیان ارسال کرده‌اند الزامی به ارسال اطلاعات مجدد آن صورتحساب‌ها به سامانه (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم نخواهند داشت. از این رو لازم است از ارسال توامان صورتحساب‌ها در هر دو سامانه خودداری کنند.مودیانی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان اقدام نموده‌اند و برای همان صورتحساب‌ها نسبت به ارسال فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم نیز اقدام نموده‌اند تا تاریخ ۱۵/۰۷/۱۴۰۲ فرصت دارند با مراجعه به سامانه مذکور نسبت به ویرایش یا حذف اطلاعات ارسالی در اجرای ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم برای صورتحساب‌های مذکور اقدام کنند.

نوشته های مرتبط