اقتصاد کلان

اخذ مالیات از سود سپرده‌های حقوقی

توفیق اقتصادی:سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی برای اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۱ طبق قانون بودجه حذف شده، اما برای سال ۱۴۰۲ این معافیت وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: طبق ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده بانکی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی معاف از مالیات است. اما مطابق با قانون بودجه‌‍ ۱۴۰۱ این معافیت برای اشخاص حقوقی برداشته شد.
موحدی افزود: بنابراین اشخاص حقوقی بابت درآمد ناشی از سود سپرده بانکی مشمول مالیات خواهند بود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره این قانون در بودجه امسال گفت: حکم قانونی برداشته شدن معافیت سود سپرده‌های اشخاص حقوقی تنها مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۱ است و در سال ۱۴۰۲ اشخاص حقیقی و حقوقی معاف از پرداخت مالیات سود سپرده‌های بانکی خواهند بود.

نوشته های مرتبط